Galerija

Sustav radio veza u kriznim situacijama (HRS-Radio klub Tehničar)

19.05.2015 u vremenu od 10-15 sati po lokalnom vremenu održana je prva pred vježba sustava radio veza u kriznim situacijama od strane Radio kluba Tehničar na području Zagrebačke županije.Na vježbi se radilo :

UKV analogna komunikacija

UKV digitalna komunikacija (D-STAR)

KV digitalna komunikacija (RMS WINLINK 2000)

Radioamateri u cijelom svijetu, pa tako i u Hrvatskoj, od samih početaka radioamaterizma, su među prvima koji priskaču u pomoć kada je to potrebno. U Hrvatskoj su radioamateri sudjelovali u prenošenju poruka kod svih većih nesreća, poplava, požara, potresa, kod nabave lijekova koji se nisu mogli pronaći u Hrvatskoj, a i u drugim akcijama humanitarne, ekološke, domoljubne naravi. Posebno se treba prisjetiti ne tako davne prošlosti kada su radioamateri nesebično sa svojom opremom pomagali u smanjenju posljedica humanitarne katastrofe u domovinskom ratu.Hrvatski radioamaterski savez je u temeljne svoje ciljeve i zadatke, između ostaloga, stavio i sudjelovanje članova udruga u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama, te u pružanju nesebične pomoći u prirodnim, tehnološkim i ostalim nesrećama.

VHF natjecanje – objekt u okolici Gorice

VHF natjecanje – lokacija Barbarići

Predavanje, Otto Predanić – planinarski komplet za krizne situacije

Predavanje, Zoran Šaić 9A6RQE

– SDR

Članovi kluba sudjeluju na vježbi digitalnih veza za krizne situacije

Postavljanje antenskog sustava na lokaciju

Članovi kluba sudjeluju u obani od poplave savskog sliva 2012 g.

 

U sklopu obuke HRS-a Koju vodi Robert 9A6AIB u kojoj sudjeluju članovi kluba održana je vježba DIGITALNE KOMUNIKACIJE HRS prosinac 2012 (SLJEME-ZAGREB)

VHF natjecanje – objekt Lacković breg, 2008.